POLGÁRMESTEREK A RÉGIÓÉRT

POLGÁRMESTEREK A RÉGIÓÉRT
POLGÁRMESTEREK A RÉGIÓÉRT

17 település polgármestere/alpolgármestere jelenlétével elkezdtük a munkát.

Az 5 éves polgármesteri ciklus alatt negyedévente más-más településen találkozunk annak érdekében, hogy – a településünk érdekeit szem előtt tartva – megbeszéljük hogyan tudjuk egymás munkáját segíteni. Első tanácsülésünknek Telki adott otthont.